Inner Source Coachingsbureau

paardenbloem afbeelding

Believe you can and

you're halfway there.

(Theodore Roosevelt)

Vergoeding en voorwaarden

Vergoeding:
Het tarief voor een coachingssessie bedraagt voor particulieren € 110,- per uur.
Voor het onderwijs en het bedrijfsleven gelden andere tarieven, met een basistarief van € 125,- per uur.
Op basis van de informatie uit het intakegesprek zal een offerte op maat worden gemaakt.

Inner Source heeft een CRKBO registratie. Hierdoor zijn de professionaliserings- en scholingstrajecten vrijgesteld van BTW.

Algemene voorwaarden:
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Inner Source. Wij raden u aan onze voorwaarden aandachtig door te lezen. Bij het ondertekenen van de offerte, stemt u tevens in met onze algemene voorwaarden.

Wanneer een sessie onverhoopt niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden, anders zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Het tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk.

Belastingaftrek:
Coaching, studiekosten en andere scholingsuitgaven, waaronder loopbaanbegeleiding, zijn inclusief de BTW als studiekosten aftrekbaar voor de belasting. Een voorwaarde is dat de coaching of scholing gericht is op uw (toekomstige) beroep en er dient sprake te zijn van een leertraject gericht op het beter functioneren binnen uw huidige baan. Voor het leertraject geldt dat u kennis opdoet onder begeleiding of toezicht.
Er geldt een drempel van € 250,-. Alle kosten daarboven kunnen afgetrokken worden met uitzondering van reis- en verblijfkosten. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst of informeer bij uw belastingadviseur.

Bianca Andeweg * Astertuin 29 * 2724 NR Zoetermeer * 06-42901576