Inner Source Coachingsbureau

Hart afbeelding

Listening is an attitude

of the heart!

(J. Isham)

Een hart dat geeft . . . ,

Een organisatie bestaat uit mensen, maar een groep mensen vormt nog geen organisatie (Henry Ford):

Mensen zijn verschillend. Ieder heeft zijn eigen normen, waarden, drijfveren en talenten en is op zijn of haar eigen manier gedreven om er een succes van te maken. De diversiteit die eigenlijk kansen met zich mee zou moeten brengen voor een organisatie, levert niet altijd het succes op dat men verwacht. Lang niet alle talenten worden benut en samenwerken blijkt vaak een uitdaging te zijn!

De coach van Inner Source denkt graag met u mee en biedt uw organisatie advies en/of begeleiding op het gebied van:

In het onderwijs kan daarnaast op schoolniveau en bovenschools niveau ook advies en/of ondersteuning geboden worden ten aanzien van;

ontvangt!

Bianca Andeweg * Astertuin 29 * 2724 NR Zoetermeer * 06-42901576